Známe ceny komodit

05.03.2015 Tisková zpráva Komoditní burzy Praha

Komoditní burza Praha vydala dne 05.03.2015 krátkou tiskovou zprávu.

Číst dál...

20.02.2015 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně

Dne 20.02.2015 jsme obdrželi Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl ve věci kasační stížnosti Komoditní burzy Praha takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, č. j. 10 A 37/2014 - 116, s e   z r u š u j e.

II. Rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 27. 1. 2014, č. j. 4718/2013-MZE-12151, s e  z r u š u j e.

III. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 16. 10. 2013, č. j. 58462/2013-MZE-12100, s e  z r u š u j e  a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

03.12.2014 Burzovní dny sekce Dříví a dřevní hmota v závěru roku 2014

V 52. týdnu 2014 (22.12.2014 - 28.12.2014) neproběhne burzovní shromáždění v komoditách sekce "Dříví a dřevní hmota".

V 1. týdnu 2015 (29.12.2014 - 04.01.2015) proběhne burzovní shromáždění v uvedené sekci standardně ve středu, tj. 31.12.2014.

14.08.2014 Odkladný účinek kasační stížnosti Komoditní burzy Praha

Dne 14. 08. 2014 jsme obdrželi usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podané Komoditní burzou Praha v likvidaci. Komoditní burza Praha může pokračovat ve své činnosti do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně.

02.07.2014 Rozhodnutí Městského soudu v Praze

Dne 02. 07. 2014 nám bylo doručeno rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu podanou Komoditní burzou Praha. Komoditní burza Praha podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

11.04.2014 Odkladný účinek žaloby Komoditní burzy Praha

Dne 11. 04. 2014 jsme obdrželi usnesení Městského soudu v Praze, který rozhodl o přiznání odkladného účinku žalobě podané Komoditní burzou Praha v likvidaci. Komoditní burza Praha může pokračovat ve své činnosti do rozhodnutí soudu.

30.01.2014 Odnětí licence Komoditní burze Praha

Dne 29. 01. 2014 jsme obdrželi rozhodnutí odstupujícího ministra zemědělství, kterým potvrdil prvoinstanční rozhodnutí ministerstva o odnětí licence Komoditní burze Praha. Proti rozhodnutí ministra není právní nárok na opravný prostředek, je však možno jej napadnout žalobou ve správním soudnictví. Komoditní burza Praha požádá soud o odkladný účinek rozhodnutí.

17.01.2014 Tisková zpráva KBP

Komoditní burza Praha vydala dne 17.01.2014 krátkou tiskovou zprávu.

Číst dál...

29.04.2013 Změna burzovního dne

Z důvodů Státních svátků ve středu 01. 05. 2013 a 08. 05. 2013 se přesouvají burzovní dny komodity dříví na čtvrtky 02. 05. 2013 a 09. 05. 2013.

22.02.2013 Nový člen Komoditní burzy Praha

Burzovní komora Komoditní burzy Praha rozhodla na svém zasedání dne 20. 11. 2012 o přijetí nového člena burzy společnosti Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s., IČ: 47452722, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01. Po schválení povolení na přijetí za člena příslušným orgánem státní správy a složením zápisného, se Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. stala dne 22. 02. 2013 členem Komoditní burzy Praha.