03.08.2015 Generální sekretář Komoditní burzy Praha

V srpnu 2015 zahájila svoji činnost na Komoditní burze Praha Bc. Ludmila Leontýna Babuková, která byla vybrána v konkurzu a zvolena burzovní komorou do funkce generálního sekretáře Komoditní burzy Praha.