05.03.2015 Tisková zpráva Komoditní burzy Praha

Komoditní burza Praha vydala dne 05.03.2015 krátkou tiskovou zprávu.