Známe ceny komodit

20.02.2015 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně

Dne 20.02.2015 jsme obdrželi Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl ve věci kasační stížnosti Komoditní burzy Praha takto:

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 6. 2014, č. j. 10 A 37/2014 - 116, s e   z r u š u j e.

II. Rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 27. 1. 2014, č. j. 4718/2013-MZE-12151, s e  z r u š u j e.

III. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 16. 10. 2013, č. j. 58462/2013-MZE-12100, s e  z r u š u j e  a věc se mu vrací k dalšímu řízení.