Známe ceny komodit

14.08.2014 Odkladný účinek kasační stížnosti Komoditní burzy Praha

Dne 14. 08. 2014 jsme obdrželi usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně, , který rozhodl o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podané Komoditní burzou Praha v likvidaci. Komoditní burza Praha může pokračovat ve své činnosti do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně.