Známe ceny komodit

11.04.2014 Odkladný účinek žaloby Komoditní burzy Praha

Dne 11. 04. 2014 jsme obdrželi usnesení Městského soudu v Praze, který rozhodl o přiznání odkladného účinku žalobě podané Komoditní burzou Praha v likvidaci. Komoditní burza Praha může pokračovat ve své činnosti do rozhodnutí soudu.