Známe ceny komodit

30.01.2014 Odnětí licence Komoditní burze Praha

Dne 29. 01. 2014 jsme obdrželi rozhodnutí odstupujícího ministra zemědělství, kterým potvrdil prvoinstanční rozhodnutí ministerstva o odnětí licence Komoditní burze Praha. Proti rozhodnutí ministra není právní nárok na opravný prostředek, je však možno jej napadnout žalobou ve správním soudnictví. Komoditní burza Praha požádá soud o odkladný účinek rozhodnutí.