23.12.2012 Nový člen Komoditní burzy Praha

Burzovní komora Komoditní burzy Praha rozhodla na svém zasedání dne 04. 09. 2012 o převodu členství z Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. na společnost HENGSTBERGER, a.s.

Po schválení povolení na přijetí za člena příslušným orgánem státní správy a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, se společnost HENGSTBERGER, a.s., IČ: 490 17 969, se sídlem Hamr 139, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 378 06,  stala dne 23. 12. 2012 členem Komoditní burzy Praha.