04.09.2012 Změna rozhodčího soudu pro Komoditní burzu Praha

Burzovní komora Komoditní burzy Praha na svém zasedání dne 04. 09. 2012 rozhodla o spolupráci při řešení případných sporů z burzovních obchodů uzavřených na KBP nebo ze smluv souvisejících s nimi s Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.