01.06.2012 Nový člen Komoditní burzy Praha

Burzovní komora Komoditní burzy Praha rozhodla na svém zasedání dne 17. 04. 2012 o přijetí nového člena burzy společnosti eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7. Po schválení povolení na přijetí za člena příslušným orgánem státní správy a složením zápisného, se společnost eCENTRE, a.s. stala dne 01. 06. 2012 členem Komoditní burzy Praha.