20.04.2021 Noví dohodci na KBP

Komoditní burza Praha povolila činnost dvěma soukromým dohodcům.

Vojenské lesy a statky ČR, a. s. - komodita dříví a dřevní hmota 

PECOSTA, a. s. - komodity elektřina a zemní plyn