Známe ceny komodit

Průvodce obchodováním - prodej a nákup komodit prostřednictvím KBP

   Zprostředkování burzovních obchodů na KBP

 1. Zájemce o obchodování (klient) si vybere dohodce KBP.
 2. S dohodcem uzavře Smlouvu o zprostředkování - přílohou jsou Obchodní podmínky dohodce a Žádost o registraci zájemce. Společně nastaví pravidla pro bezpečnou elektronickou komunikaci (číselné kódy, elektronické podpisy apod.)
 3. Dohodce zaregistruje klienta v obchodním systému KBP.
 4. Dohodce na základě pokynů zájemce (klienta KBP) zpracovává nabídky a protinabídky klientů a zajišťuje informační servis.
 5. V případě uzavření obchodu je vydán KBP Závěrkový list, který je kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím.

Dohodce zastupuje svého klienta při obchodování dle Zákona, Statutu a Pravidel KBP, které jsou povinni dodržovat všichni účastníci obchodování. Konkrétní podmínky obchodu se liší dle komodit nebo skupin komodit.


   Základní pojmy

 • Burzovní obchody se uzavírají na Komoditní burze Praha v zabezpečeném elektronickém systému dle schválených burzovních pravidel (www.kbp.cz).
 • Oprávněné osoby k burzovním obchodům jsou členové burzy, dohodci a osoby oprávněné k burzovním obchodům zaregistrováni u KBP (zastupováni dohodcem KBP).
 • Burzovní dny jsou uvedeny v kalendáři BUS (BUS = burzovní shromáždění). BUS probíhá dle pravidel obchodování s komoditami.
 • Přehled aukčních nabídek je zveřejňován dle komodit na internetových stránkách KBP (www.kbp.cz).
 • Harmonogram aukcí je automatické vygenerování pořadí aukcí a vyřazení těch aukcí, o které neprojeví žádný z dohodců zájem. Minimální krok v aukcích je stanoven v pravidlech obchodování s komoditami.
 • Limitní cena je při koupi nejvyšší a při prodeji nejnižší cena za jednu jednotku komodity v dané aukci, za kterou je zájemce ochoten uskutečnit burzovní obchod.
 • Závěrkový list je dokument obsahující všechny podmínky uskutečněného burzovního obchodu. Je podepsán zástupcem burzy a makléři zastupujícími obě strany obchodu. Nahrazuje kupní smlouvu.
 • Finanční vypořádání obchodu probíhá přímo mezi prodávajícím a kupujícím, v případě dokumentární platby přes účet KBP.
 • Poplatky se řídí Ceníkem KBP. Na základě vystavených faktur hradí účastník obchodu burzovní poplatek za uzavřené obchody burze a dohodné svému dohodci.
 • Druh dražby na KBP:
   • Anglická: prodejní aukce = zvyšování ceny; kupní aukce = snižování ceny
   • Holandská: prodejní aukce = snižování ceny; kupní aukce = zvyšování ceny