Známe ceny komodit

Sekce průmyslových a ostatních komodit

Vstup do OS KBP

Přehled aukčních nabídek                           

Statistiky a kurzy

 

Komodity sekce

 • nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv,
 • produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy,
 • chemické výrobky a chemická vlákna,
 • konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastu, skla, keramických hmot a betonu,
 • základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků,
 • kovové konstrukční materiály, výrobky z drátu, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska,
 • vlákniny, papír a výrobky z papíru,
 • elektřina,
 • odpady a druhotné suroviny,
 • povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity,
 • indexy vytvořené na základě cen komodit.

Dohodci sekce

 • eCentre, a.s.
 • PECOSTA, a.s.

V sekci průmyslových a ostatních komodit se na Komoditní burze Praha v současné době obchoduje s těmito komoditami:

 • zemní plyn,
 • elektřina,
 • motorová nafta.