Známe ceny komodit

Sekce dříví a dřevní hmota

 • dříví a dřevní hmota, a výrobky vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním   nebo prodejem,
 • řezivo, konstrukční a obalové materiály na bázi dřeva a dřevěných odpadů.

Sekce agrárních komodit

 • produkty rostlinné a živočišné výroby a výrobky vzniklé jejich zpracováním, jakož i výrobky používané v souvislosti s jejich výrobou, přemísťováním, zpracováním nebo prodejem,
 • krmiva,
 • hnojiva, pesticidy a jiné ochranné prostředky.

Sekce průmyslových a ostatních komodit

 • nerostné suroviny včetně upravených rud, nerud a paliv,
 • produkty koksovacích pecí a rafinérského zpracování ropy,
 • chemické výrobky a chemická vlákna,
 • konstrukční a obalové materiály na bázi pryže, plastu, skla, keramických hmot a betonu,
 • základní kovy a jejich slitiny, včetně hutních výrobků,
 • kovové konstrukční materiály, výrobky z drátu, spojovací materiály, řetězy, armatury, ložiska,
 • vlákniny, papír a výrobky z papíru,
 • elektřina,
 • odpady a druhotné suroviny,
 • povolenky na emise skleníkových plynů a související komodity,
 • indexy vytvořené na základě cen komodit.