Rozhodčí soud

Komoditní burza Praha využívá pro případné spory z burzovních obchodů uzavřených na KBP nebo ze smluv souvisejících s nimi Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.